Axopirox

 LEK   OTC

Ciclopiroxum 80 mg/g, 

Lakier do paznokci leczniczy 6,6 ml

  • Wskazania
  • Skład
  • Działanie

Leczenie zakażeń grzybiczych paznokci (onychomikozy).

Jeden gram lakieru do paznokci leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). 

Produkt leczniczy Axopirox jest lekiem o miejscowym działaniu przeciwgrzybiczym. Substancją czynną produktu jest cyklopiroks, pochodna hydroksypirydonu o szerokim zakresie działania grzybobójczego i hamującego w stosunku do wszystkich rodzajów patogenów odpowiedzialnych za grzybice paznokci, w tym: Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum,Candida albicans i Scopulariopsis brevicaulis.

Cyklopiroks przenika do płytki paznokcia, niszczy grzyby chorobotwórcze w ciągu 48 godzin po aplikacji i pozostaje w płytce 2-3 tygodni od aplikacji, w zależności od paznokcia i gradientu stężenia substancji czynnej. 

  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Warunki przechowywania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt leczniczy Axopirox jest ogólnie przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.  Ponieważ dane kliniczne nie są dostępne, produkt leczniczy nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.

Produkty lecznicze stosowane miejscowo, zwłaszcza długotrwale, mogą powodować wystąpienie reakcji uczuleniowych lub działań niepożądanych. W takich przypadkach należy przerwać leczenie i wdrożyć odpowiednie postępowanie lecznicze. 

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi. 

Podczas leczenia nie należy używać lakieru ani żadnych innych środków kosmetycznych do paznokci. 

Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Sposób podawania

 Przed pierwszym nałożeniem produktu leczniczego Axopirox, należy usunąć możliwie jak największą część zmienionego chorobowo paznokcia, na przykład za pomocą nożyczek, oraz jak najwięcej zrogowaciałej warstwy za pomocą jednorazowego pilnika do paznokci (dostępnego w sprzedaży, np. w drogerii). 

Przez cały okres leczenia warstwę lakieru należy usuwać jeden raz w tygodniu za pomocą wacika nasączonego alkoholem (dostępnego w sprzedaży, np. w drogerii). W tym samym czasie,  z płytki paznokciowej należy także usuwać możliwie jak najwięcej zrogowaciałej warstwy, zawsze przy pomocy jednorazowego pilnika do paznokci.

Jeżeli pomiędzy kolejnymi nałożeniami warstwa lakieru na paznokciu zostanie uszkodzona, wystarczy ponownie nałożyć produkt leczniczego Axopirox na miejsca, gdzie lakier odpadł. 

Po każdym użyciu lakieru zaleca się dokładne zamknięcie butelki, aby zapobiec wysychaniu roztworu.

Należy unikać kontaktu lakieru z szyjką butelki, aby zapobiec przyklejeniu się zakrętki.  

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy nakładać cienką warstwę produktu leczniczego Axopirox raz na dobę na zmieniony chorobowo paznokieć.

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia. Nie należy stosować produktu leczniczego dłużej niż przez 6 miesięcy.

Jeśli po 4 tygodniach leczenia nie ma poprawy lub nastąpiło pogorszenie choroby, pacjent powinien zwrócić się do lekarza. O tym, czy konieczne jest dalsze leczenie, decyduje lekarz.

Działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W rzadkich (1/10 000 do <1/1000 ) przypadkach w wyniku kontaktu produktu leczniczego z przylegającą do paznokcia skórą, może wystąpić alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry. Bardzo rzadko (<1/10 000) może wystąpić zaczerwienienie i łuszczenie się skóry. 

Pobierz Opis
Pobierz Prezentację
Pobierz packoshoty
Pobierz SIL

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

Aristo Pharma Sp. z o.o.

ul. Baletowa 30

02-867 Warszawa

KOD EAN: 5909991440299