Axoprofen 200mg

 LEK   OTC

Ibuprofenum, 200 mg, 

10 tabletek powlekanych

  • Wskazania
  • Skład
  • Działanie

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 20 kg (w wieku 7 lat i powyżej).

Krótkotrwałe objawowe leczenie:

− Bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego

− Gorączki.

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).

Rdzeń tabletki: Hypromeloza, Kroskarmeloza sodowa, Laktoza jednowodna, Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia żelowana, kukurydziana, Krzemionka koloidalna bezwodna, Sodu laurylosiarczan, Magnezu stearynian

Otoczka tabletki: Hypromeloza, Tytanu dwutlenek (E 171), Talk, Glikol propylenowy

Lek zawiera ibuprofen, który należy do grupy leków zwanej: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które działają poprzez zmniejszanie bólu, stanu zapalnego i gorączki.

  • Przeciwwskazania
  • Warunki przechowywania

− Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

− Pacjenci z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (tj. skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy) związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). 

− Pacjenci z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA). 

− Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek. 

− Pacjenci z niewyjaśnionymi zaburzeniami wytwarzania krwi. 

− Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub nawracająca) w wywiadzie lub krwotoki z przewodu pokarmowego (zdefiniowane jako dwa lub więcej epizodów owrzodzenia lub krwawienia). 

− Krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. 

− Pacjenci z krwawieniem mózgowo-naczyniowym lub innym czynnym krwawieniem. 

− Pacjenci z ciężkim odwodnieniem (np. spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym przyjmowaniem płynów). 

− Ostatni trymestr ciąży 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

http://farmaceuta.info/wp-content/uploads/2022/08/Projekt-bez-tytulu-39.png
Dawkowanie

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Dorośli i młodzież o masie ciała ≥20 kg (w wieku 7 lat i powyżej):

Dawka powinna być zgodna z informacjami z poniższej tabeli. U dzieci i młodzieży dawka produktu leczniczego Axoprofen ustalana jest na podstawie masy ciała i wieku pacjenta, zwykle wynosi 7 do 10 mg/kg mc., podawana w dawce pojedynczej maksymalnie do 30 mg/kg mc, jako całkowitej dawki dobowej. Produkt leczniczy Axoprofen Forte stosuje się tylko w leczeniu krótkotrwałym.

Masa ciała 

(Wiek) 

Dawka pojedyncza 

Maksymalna dawka dobowa 

20 kg–29 kg 

(Dzieci w wieku od 7 do 9 lat) 

200 mg ibuprofenu 

600 mg ibuprofenu 

30 kg-39 kg 

(Dzieci w wieku od 10 do 11 lat) 

200 mg ibuprofenu 

800 mg ibuprofenu 

>40 kg 

(Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej) 

200-400 mg ibuprofenu 

1200 mg ibuprofen 

Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami należy ustalić w zależności od objawów oraz z uwzględnieniem maksymalnej dawki dobowej. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin.

Produkt leczniczy Axoprofen stosuje się tylko w leczeniu krótkotrwałym.

Sposób podawania

Podanie doustne. 

Axoprofen Forte należy przyjmować, popijając szklanką wody. 

Aby uniknąć podrażnienia żołądka lub gardła, tabletek nie należy kruszyć, żuć ani ssać. 

Zaleca się, aby pacjenci z wrażliwym żołądkiem przyjmowali produkt leczniczy Axoprofen Forte w trakcie posiłków.

Działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W rzadkich (1/10 000 do <1/1000 ) przypadkach w wyniku kontaktu produktu leczniczego z przylegającą do paznokcia skórą, może wystąpić alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry. Bardzo rzadko (<1/10 000) może wystąpić zaczerwienienie i łuszczenie się skóry. 

Pobierz Opis
Pobierz packoshoty
Pobierz SIL

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

Aristo Pharma Sp. z o.o.

ul. Baletowa 30

02-867 Warszawa

KOD EAN: 5909991432348